14 March 2009

Renungan bersama Imam Hassan Al-Banna

Syeikh Ismail Hamdi seorang pendidik di Kota Iskandariyyah bercerita, ia dalam perjalanan bersama Ustaz Hassan Al-Banna di Mesir Atas. Setelah perjalanan panjang di sebahagian desa itu, pada satu malam, tibalah waktu solat Isya'. Ustaz Hassan berkata kepada Syeikh Ismail Hamdi, "Kami penat sekali, Kami ingin agar anda menjadi imam solat."

Maka Syeikh Ismail maju untuk mengimami solat, akan tetapi ia solat dengan surah-surah pendek. Ketika solat berakhir, Hassan Al-Banna berkata kepadanya, "Kenapa anda solat dengan surah-surah pendek." Ia menjawab, "kerana anda mengatakan 'kami penat sekali', oleh sebab itu saya membaca surah-surah pendek untuk meringankan anda."

Ustaz Hassan Al-Banna berkata, "Wahai saudaraku, junjungan kita Rasulullah berkata kepada Bilal, 'Hai Bilal, istirehatkan kami dengan solat.' Baginda tidak berkata, 'Hai Bilal istirehatkan kami dari solat.' "

Dipetik dari buku "Ikhwanul Muslimin dalam kenangan" oleh Abbas As-Sisiy

No comments: